Rating pohledávek a pohledávkový audit

Ohodnocení pohledávek je zpravidla prvním potřebným krokem, který je vhodné provádět jak před soudním, tak i mimosoudním vymáháním pohledávky. U každé pohledávky bereme v úvahu přes dvě desítky znaků, na jejichž základě určíme pomocí statistických metod ratingové ohodnocení pohledávky. Výsledek ratingu v procentech vyjadřuje míru výtěžnosti dané pohledávky, tj. její bonitu, a je vždy v rozmezí mezi daňovým štítem a její nominální hodnotou minus náklady spojené s jejím inkasem a časovou hodnotou peněz.

Chcete-li mít v případě zatížení Vaší společnosti velkým objemem pohledávek jasnou odpověď na výtěžnost této bilanční položky, zhodnotíme Vaše pohledávky formou pohledávkového auditu, jehož cílem je úplný přehled a klasifikace všech Vašich pohledávek. Pokud je saldo pohledávek ve stavu, kdy jeho evidence neodpovídá skutečnosti, můžeme v rámci auditu provést i identifikaci jednotlivých pohledávek.
"ČSOB považuje vámi navržený projekt za dobrý základ pro další jednání," Odeslal Zemkovi loni 2. března člen představenstva banky Petr Knapp. "Ale musí provést ocenění svých pohledávek a ověřit si existenci zdrojů, ze kterých mají být vámi navrhované úhrady realizovány."

Zdroj: Respekt, 4.2.2002, Drahé fauly hutníka Zemka