Smlouvy

Správu pohledávek pro investory, věřitele a správce konkursní podstaty provádíme na základě smlouvy, která má podobu smlouvy servisní (mandátní smlouva).

Smluvní ujednání s investory vychází z podrobných specifikací správy pohledávkového portfolia a vyčíslení naší odměny za správu pohledávek, která je vždy kalkulována až z dosaženého inkasa na základě poplatku za správu a poplatku za úspěšnost, který je nastaven jako překročení ukazatelů pro jednotlivou pohledávku, nebo pro celé portfolio (obvykle ve spojení s kupní cenou a jejím rozdělením). Nepožadujeme žádné paušální poplatky za správu pohledávek. Soudní poplatky hradí investor.

Smluvní vztahy s věřiteli a správci konkursní podstaty jsou na základě jednoduššího typu smlouvy. Naše odměna je nastavena jako procento z vymožených prostředků. V případě správců konkursní podstaty jsou smluvní ujednání rozšířena o souhlasy třetích osob (věřitelských výborů) a o další specifika daná konkursním řízením.