Sponzoring

Oblast sponzoringu, darů a podpory je pro společnost CASPER CONSULTING a.s. vnímána jako důležitá činnost.

CASPER CONSULTING a.s. zařazuje do svého finančního plánu prostředky na podporu různých obecně prospěšných činností, společenských a vzdělávacích aktivit.

   Pomocné tlapky o.p.s.


   CORO PICCOLO Praha


   Sportovní klub budo Hostivař